Udpluk af mine artikler

Olieskift på den nemme måde

Olieskift på den nemme måde

Tekst og foto: Jens Jessen.

Udskiftning af olie vil for den der har en ældre bil eller motorcykel typisk være er en af de ting, man selv kan foretage. Det kræver ikke stort arsenal af værktøj og udstyr.

I en ikke så fjern fortid anbefalede fabrikanten af bilen eller motorcyklen olieskift med intervaller på ned til bare 1.000 eller 2.000 kilometer. Grunden var den simple, at der dengang i bedste fald var et groft trådfilter, til at sortere de største partikler fra. Længere oppe i tiden begyndte der at komme forskellige finere filtre og i bedste fald, var det et rigtigt papirfilter. Andre som blandt andet Simca og Honda anvendte et såkaldt centrifugalfilter, hvor olien blev slynget rundt med så stor hastighed at de tungere urenheder endte med at sidde fast i yderkanten på centrifugen. Men uanset hvordan filtreringen foregår, så er alle olietyper uanset fabrikat og fremstiller, langt bedre end de olier vi engang anvendte, og derfor er olieskiftsintervallerne også generelt meget længere end før i tiden. Alligevel skal det skiftes, for olien ender med at indeholde for mange sure forbrændingsrester og slidpartikler, og det forekommer uanset om der er et filter eller ej. Det forekommer, at man i bilens eller motorcyklens instruktionsbog kan se at man anbefaler filterskift hver anden gang i forhold til olieskiftene, når der er tale om et papirfilter. Men skift bare filtret, hver gang du skifter olie. Et filter gør så uendeligt meget gavn, og koster så lidt.

Olieskift bør foregå ved varm motor. Kør en tur eller lad den køre lidt tomgang. Varm olie har langt lettere ved at løbe ud og sikrer samtidig, at man får så meget så muligt tappet af. Placer motorcyklen på et helt plant sted på centralstativbenet, og er der tale om en bil, kan man med stor fordel placere den på fire bukke. Man kan anvende en overskåret plasticdunk, men køb hellere en olieaftapningsdunk med indbygget opsamling. De koster forholdsvis lidt, og fås i alle biludstyrsbutikker. Lokaliser olieaftapningsskruen, placer oliedunken med opsamling under motoren, og skru olieaftapningsskruen af.