Bøger jeg har udgivet

Tyske motorcykler i sort hvid og farver

Tyske motorcykler i sort hvid og farver

Vejl. pris kr. 298,00

Køb bogen ved Forlaget Veterania

Tyske motorcykler i sort-hvid og farver er den tredje bog i Jens Jessens serie. De to foregående var henholdsvis B.S.A. i sort-hvid og farver og Nimbus i sort-hvid og farver. Også denne bog er forskellig fra det, der ellers måtte være på hylderne, da sigtet er, at give et nyt og anderledes billede af de tyske efterkrigsmotorcykler. Hvert kapitel indledes med en gennemgang af fabrikkens historie, og samtlige fotos ledsages af udførlige billedtekster. Udtrykket, ”et billede siger mere end 1000 ord”, er netop, hvad billederne i denne bog skal gøre. For bogen er netop billedbaseret, og dens 224 sider indeholder mere end 400 unikke, sjældne og sjældent før offentliggjorte fotos fra den tyske motorcykelindustris glansperiode i halvtredserne.

Men bogen er også speciel fordi den medtager samtlige de motorcykelmærker, vi fik kunne købe i Danmark i samme periode. Netop derfor er der lagt særlig stor vægt på danske fotos som viser det Danmark, som det engang så ud. Disse billeder er specielt interessante, for de giver beskueren et indblik i, hvordan datidens Danmark så ud med huse, veje, landskab, telefonpæle, påklædning og meget mere. Hvert kapitel afsluttes med navnet på importøren af de pågældende mærke, og samme sted finder man også datidens priser på de forskellige modeller.
Emnet tyske motorcykler er stort på flere måder. Før Anden Verdenskrig var der en meget anselig motorcykelproduktion i Tyskland, og specielt i tyverne var mængden af mærker særlig stor, hvoraf mange dog kun klarede den i en kortere periode. Efter krigen var antallet af mærker svundet ind. Af dem var det kun nogle, der blev importeret til Danmark, og det er dem, denne bog handler om. Men når emnet er tyske motorcykler efter krigen, gælder der et specielt forhold, da Tyskland blev delt op i BRD og DDR, altså Vest- og Østtyskland, så derfor er motorcyklerne fra DDR selvfølgelig også med. Ikke helt det samme gør sig gældende for de østrigske Puch motorcykler, men da Østrig er et tysktalende land, har det været helt naturligt at tage Puch motorcyklerne med i denne bog.

Bogen rundes af med at komplet liste med data over alle de tyske motorcykler der var på markedet i 1956/57.

Bogen kan købes i boghandlen eller direkte hos forlaget.